Rozeznanie wstępne (50min) – 900kr (1 lub 2 sesje)
Wsparcie psychologiczne (50min) – 900kr
Diagnostyka psychologiczna 10 spotkań x 50min x 1100kr
Terapia indywidualana krótkoterminowa oraz długoterminowa (50 min) – 900kr
Poradnictwo rodzicielskie (50min) – 900kr
Doradztwo i poradnictwo zawodowe i motywacyjne (50min) – 1000kr
Terapia rodzin lub terapia par (90min) 1300kr
Wsparcie w relacjach biznesowych (50min) – 1000kr
Wsparcie psychologiczne po godz. 22 i w nocy – 2200kr (50min)
Wsparcie psychologiczne wraz z cyklem 10-15 sesji bez czasu oczekiwania (codzienne lub co drugi dzień) – 1500 kr/sesja
Warsztaty/wykłady psychologiczne lub zajęcia grupowetematyczne – przeprowadzenie 6500kr (60min) lub 8000kr (120min)