Poza kontaktem indywidualnym prowadzę także psychoterapię grupową, wykłady i warsztaty oraz szkolenia dotyczące kompetencji interpersonalnych.

KONSULTACJE

Jest to jednorazowe spotkanie, celem którego jest określenie problematyki oraz obszarów objętych cierpieniem/trudnością, które wymagają zmiany/wsparcia. Jest to także uzyskanie pomocy doraźnej wraz z opracowaniem planu leczenia oraz dalszego postępowania.

PSYCHOLOGIA PAR

W momencie kryzysu w relacji partnerskiej przydatne jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty. W każdym związku pojawiają się trudne chwile, a gdy relacja wchodzi w fazę kryzysu i trudno jest z tego wyjść i samodzielnie znaleźć rozwiązania, wtedy warto skorzystać z pomocy i zawalczyć o związek.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Gdy rodzina stoi w sytuacji kryzysu lub trudności przydatna okazuje się psychoterapia całej rodziny, jednego lub kilku jej członków. Podejście systemowe, w którym pracuję wskazuje na zmianę systemu poprzez zmianę jednego z jego elementów.

PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE, BIZNESOWE ORAZ MOTYWACYJNE

Poradnictwo i doradztwo jest formą pomocy kierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie rozwiązania. Natomiast proces doradzania zawodowego to proces, w którym doradca pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego. Doradztwo biznesowe obejmuje budowanie zdolności managerskich oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania oraz adekwatnych cech osobowości lidera. Cały powyższy obszar odnosi się także do elementów doradztwa motywacyjnego.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA KRÓTKOTERMINOWA I DŁUGOTERMINOWA

Psychoterapia krótkoterminowa jest to metoda skoncentrowana rozwiązaniu aktualnego problemu umiejscowionego w teraźniejszości oraz w jego odniesieniu do przyszłości. Psychoterapia długoterminowa jest to metoda skoncentrowana na eliminowaniu schematów, wzorców dysfunkcyjnych zachowań, której odniesienie zazwyczaj wymaga sięgania do źródeł. Jest to metoda, której celem jest zmiana strukturalna, głębinowa wzorców zachowań.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Natychmiastowy kontakt w przypadku poważnego kryzysu, szczególnie przy pojawiających się myślach samobójczych.
tel +4796855283 (całodobowo)
Jest to forma pomocy, która polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. Jest to pomoc doraźna często prowadząca do dalszej psychoterapii.

WYKŁADY

Prowadzę wykłady tematyczne z zakresu psychologii ogólnej, a także obszarów związanych z pracą nad sobą i własnym rozwojem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Prowadzę warsztaty psychologiczne z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz tematyki radzenia sobie z trudnymi emocjami.

GRUPY WSPARCIA

Prowadzę grupy wsparcia dla dorosłych i młodzieży polonijnej o tematyce ogólnej, a także grupy związane z poszczególnymi objawami (lęk, depresja).