Joanna Pilarczyk

Z wykształcenia jestem psychologiem (Uniwersytet Szczeciński, specjalność psychologia kliniczna, 2008-2013) oraz psychoterapeutą systemowym indywidualnym i rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej 2012-2013).

Mam doświadczenie w pracy w kontakcie indywidualnym, terapii rodzinnej, terapii par oraz terapii grupowej.

Od stycznia 2018 pracuję w DPS Solvang w Sørlandet Sykehus jako psycholog (helsepersonellnummer: 10063068). Od 2016 roku prowadzę psychoterapię online w Norwegii. Od lipca 2013 mieszkam w Norwegii w Kristiansand. Od tego czasu prowadzę konsultacje/poradnictwo psychologiczne/psychoterapię indywidualną, rodzin oraz par online poprzez skype w języku polskim i angielskim dotychczas w Polsce, w Anglii i w Niemczech w formie praktyki prywatnej.

Jestem członkiem Norweskiego Towarzystwa Psychologicznego (Norsk Psykolog Forening), Samorządu Zawodowego Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Norweskiego Towarzystwa Terapii Rodzin (Norsk Forening For Familieterapi).

Obecnie w Norwegii współpracuję z organizacjami: Propter Familia – Til Familiens Beste w Bergen, INorge Forening w Sandnes, Polakker i Norge w Oslo, Love Dance Help w Oslo, Polsko-Norweskim Stowarzyszeniem w Møre og Romsdal, Klubem Polek w Trondheim, Polską Szkołą w Ålesund oraz Polską Szkołą w Kristiansand. Moja współpraca z organizacjami polega na prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, par i rodzin, konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa zawodowego i motywacyjnego, interwencji kryzysowej, wsparcia w trudnościach związanych z emigracją, dyżurów skype oraz wykładów i warsztatów dla Polonii w całej Norwegii.

Od października 2006 do lipca 2013 pracowałam w Stowarzyszeniu Erka w Szczecinie w ramach praktyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty systemowego. Praktyki psychoterapeutyczne młodzieży i dorosłych odbywały się w zakresie wsparcia rodziny, interwencji kryzysowej, psychoterapii grupowej młodzieży, terapii ofiar przemocy, ofiar wykorzystywania seksualnego, Dorosłych Dzieci Alkoholików – DDA, Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych – DDD, terapii uzależnień oraz doradztwa zawodowego. Były to praktyki w ramach pracy z młodzieżą i rodzinami dysfunkcyjnymi oraz patologicznymi. Uczestniczyłam także i prowadziłam realizację projektów unijnych oraz projektów wymiany młodzieży polsko – niemieckiej (Młodzież w Działaniu, Interreg 4) oraz pomagałam w prowadzeniu świetlicy środowiskowej, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.