W kontakcie z klientami kieruję się zasadą zachowania poufności oraz tajemnicy zawodowej, a także kodeksem etyki zawodowej psychoterapeuty i psychologa.

W mojej pracy przede wszystkim pracuję w oparciu o własne sumienie, kulturę osobistą i otwartość poznawczą.
Nastawiam się na udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu problemów poprzez osiągnięcie celów terapeutycznych ustalonych na początku spotkania lub cyklu spotkań, na niesienie pomocy przynoszącej ulgę cierpieniu człowiekowi oraz na towarzyszenie w trakcie pracy nad sobą.

Do każdej osoby podchodzę z zaangażowaniem i ustalam plan pracy dostosowany do każdego indywidualnie z wykorzystaniem mojej wiedzy, umiejętności, doświadczenia i znanych mi metod terapeutycznych.
Działania moje podlegają superwizji koleżeńskiej oraz regularnej superwizji prowadzonej przez bardziej doświadczonego psychoterapeutę

 • Problemy adaptacyjne, problemy związane z emigracją i życiem Polaka w Norwegii (rozłąka z rodziną, tęsknota za rodziną w Polsce, odnalezienie się w nowych warunkach kulturowych, adaptacja do zmian, odnalezienie się w nowej rzeczywistości, życiu zawodowym, i kontaktach społecznych, integracja Polaków w Norwegii, integracja polsko – norweska), kwestia motywacji w nauce języka.
 • Problemy zawodowe, doradztwo zawodowe, wybór kariery zawodowej dla młodzieży i dorosłych.
 • Poradnitwo rodzinne.
 • Wydolność wychowawcza, metody wychowawcze (wpływ stylu wychowania na funkcjonowanie rodziny ).
 • Rozwód w rodzinie.
 • Zachowania opozycyjno – buntownicze u młodzieży.
 • Choroba somatyczna, choroba terminalna w rodzinie – wsparcie dla pacjenta i dla jego rodziny.
 • Zaniedbanie.
 • Żałoba w rodzinie po stracie – wsparcie dla pacjenta i dla jego rodziny.
 • Przemoc w rodzinie (rola ofiary i sprawcy przemocy, wyuczona bezradność), mobbing w pracy lub w szkole.
 • Problemy z w relacjach (partnerskich, rodzic – dziecko, rodzieństwa).
 • Lęk przed bliskością, lęk przed porzuceniem.
 • Nieśmiałość i lęk społeczny.
 • Lęk i zaburzenia obsesyjno – kompulsywne.
 • PTSD – Zespół Stresu Pourazowaego, zaburzenia po stresie traumatycznym.
 • Seksualność oraz zaburzenia seksualne.
 • Wykorzystanie seksualne, przemoc seksualna w związku, molestowanie seksualne w dzieciństwie.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Depresja.
 • Myśli samobójcze.
 • Zaburzenia destrukcyjne i autodestrukcyjne (samookaleczenia).
 • Zaburzenia psychosomatyczne.
 • Uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard, komputer i gry komputerowe, internet, telewizja, lekarstwa, seks, masturbacja, zakupy, praca) i współuzależnienie.
 • DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) i DDD (Dorosłe Dziecko z rodziny Dysfunkcyjnej).
 • Rozwój osobisty i wzmacnianie kompetencji miękkich, takich jak komunikacja w relacjach, kreatywność, motywacja i dynamizm działania, umiejętnośćpracy w zespole, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, efeketywne zarządzanie czasem, style uczenia się, kierowanie własnym rozwojem.
 • Wsparcie w odkrywaniu, wzmocnieniu i wykorzystaniu własnych zasobów osobowościowych i potencjału.
 • Wsparcie w roli lidera, w relacjach biznesowych.
 • Poczucie własnej wartości, autoprezentacja, budowa wizerunku.
 • Regulacja i kontrola emocji.
 • Praca ze wstydem.
 • Praca nad kontaktem z ciałem.
 • Zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się).
 • Zagadnienia stresu.
 • Niekontrolowane wybuchy złości oraz agresji.